இரண்டாம் பாவ பலன்கள்

//இரண்டாம் பாவ பலன்கள்

இரண்டாம் பாவ பலன்கள்

இரண்டாம் பாவம்

மேஷம் 2 ஆம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகர் செல்வச் சீமானாகவும், மாடு கன்று உள்ளவராகவும், பாகியவானவாகவும், வித்வானாகவும் விளங்குவார்.

ரிஷபம் 2 ஆம் இடமாக வருமானால் விவசாயத்தில் ஈடுபாடும் ரத்தினங்கள் வாங்குவதில் விருப்பம் உள்ளவராகவும் இருப்பார்.

மிதுனம் 2 ஆம் இடமாக ஆகுமானால் தனவான். இவனுக்கு பெண் பிள்ளைகள் அதிகம் பிறக்க வாய்ப்பு உண்டு. நண்பர்கள்ளல் லாபம் உள்ளவர்.

கடகம் 2 ஆம் இடமாக அமைந்தால் நியாயமான மார்கத்தில் சம்பாதிப்பவர். மனைவி மூலம் சுகத்தை அடைபவர். பிள்ளைகளை பேணி காப்பவர்.

சிம்மம் 2 ஆம் இடமானால் நிறைய பொருள் ஈட்டுவார். எல்லோருக்கும் உபகாரியாக இருப்பார்.

கன்னி 2 ஆம் இடமானால் அரசினால் வருமானம். யானை, குதிரை ரத்தினங்கள் முதலியவற்றை வேகுமானமாகப் பெறுவார்.

துலாம் 2 ஆம் இடமானால் பூமியினாலும, பயிர்களினாலும், தன்முயற்சியினாலும் பொருளீட்டிப் பல நற்காரியங்களுக்கு பயன் படுத்துவார்.

விருசிகம் 2 ஆம் இடமானால் கடமையே கண்ணாக உள்ளவர். பெண்களிடத்தில் பிரியமுள்ளவர். நல்ல பேச்சாளர். பிராமணர்களிடமும், தெய்வங்களிடமும் ஈடுபாடு கொண்டவர்.

தனுசு 2 ஆம் இடமாக அமைந்தால் தீரச் செயல்களால் செல்வம் கிடைக்கும். மாடு கன்றுகள் வீட்டில் நிறைந்து இருக்கும். தர்ம காரியங்களின் மூலம் புகழ் பெறுவார்.

மகரம் 2 ஆம் இடமாக ஆனால் பலவிதமான் யுக்திகளால் பொருளை ஈட்ட வல்லவர். பிற நாட்டு தொடர்பாலும் அரசு மூலமாகவும் செல்வம் சேரும்.

கும்பம் 2 ஆம் இடமாக ஆனால் பழம், புஸ்பம் இவை மூலம் அதிகமான தனத்தை பெறுகின்றான். நல்லவர்கள் அனுபாவிக்க கூடிய பெரியோர்கள் மூலம் இவன் அனுபவிக்கின்றான்.

மீனம் 2 ஆம் இடமானால் நெம நிஸ்டைகள், உபவாசம் ஆகியவற்றால் தனம் கிடைக்கிறது. வித்தை மூலமாகவும், தாய் வழியாகவும், அரசு மூலமாகவும் பொருள் சேரும். புதையல் கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உண்டு.
2 ஆம் இடததிபன் அந்தந்த இராசிகளில் இருபதன் பலன்.
லக்னத்திற்கு அடுத்த வீடானது இரண்டாவது ராசியாகிறது. அந்த ராசிக்குரிய அதிபதி:

லக்னதிலிருந்தால் பணக்காரன் ஆனால் கருமி. சுயநலம் கொண்டவர். வியாபாரி, சுகஜீவி, அழகான புருஷ அமைப்பு கொண்டவர்.

இரண்டாம் வீட்டில் இருந்தால் அமைச்சராகும் அந்தஸ்து. பெரிய குடும்பம், நவமணிகளை அணிய கூடியவர்.

மூன்றாம் இடதிலிருந்தால் துஷ்டன்; அதே சமயம் பயம் உள்ளவன். சகோதர்களுக்கு எதிரி.

நாலமிடதிலிருந்தால் தாய் தந்தை இடம் தனம் பெறுபவர். ஆத்மா சக்தி உள்ளவர். நீண்ட ஆயுள். (இரண்டாமிடததிபன் இந்த வீட்டில் பாப கிரகமானால் ஏழையாகவும் நோயுள்ளவராகவும் இருப்பார்).

5 ஆம்இடதிலிருந்தால் லோபி. துக்கமுள்ள்ளவர்; (பபகிரகமானால்) துஷ்டர்.

ஆறாம் இடத்தில சுபகிரகங்கள் சேர்ந்திருக்க பிறந்தவரானால் சத்ருவை நாசம் செய்பவர். பணம் சேர்பதில் சமர்த்தர். பபக்ராகங்களுடன் இருந்தால் வஞ்சகர். தரித்திரர்; கெட்ட சகவாசம் உள்ளவர்.

7 ஆம் இடதிலிருந்தால் நல்ல ரூபம் உள்ளவர். மனைவியை அதிகமாக நேசிப்பவர்; நிறைய புத்திரப் பெரு உள்ளவர்.பாப கிரகத்துடன் கூடி இருந்தால் குழந்தை அற்றவர்.

எட்டாம் இடத்திலிருந்தால் வாயு சரீரம்; நல்ல எண்ணமுடையவர்.

ஒன்பதாம் இடதிளிருண்தால் கொடையாளி; பலம் உள்ளவர்; விரத அனுஷ்டானம் உள்ளவர். பாப கிரகத்துடன் கூடினால் தாழ்ந்த்தவர்; தரித்திரர்.

1௦ ஆம் இடதில் இருந்தால்அரசு தொடர்பு, தாய் தந்தையரிடம் பக்தி, சுகஜீவி, அழகன், பாபர் இருந்தால் பெற்றோருக்கு இவரே எதிரி.

11 ஆம் இடதிலிருந்தால்  லட்சமி கடாச்சம் பொருந்தியவர். அமைச்சர் பதவிக்கு நிகரான பதவி வகிப்பவர்.

12 ஆம் வீட்டில் பாபருடன் இருந்தால் துஷ்டன்; தூர தேச தீவுகளில் வாழ நேரிடும்; தன்னைவிட அறிவில் தாழ்ந்தவர்களுடன் சிநேகம் உள்ளவர்.
2 ஆம் இடத்தை இதர கிரகங்கள் பார்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.
சூரியனால் பார்க்கப்பட்டால் தந்தையின் சொத்தை நாசமாக்குபவன்; பராகிரமசலி, சுகஜீவி

சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டால் குடும்ப சுகம் உள்ளவன்; வம்ச விருதியுடையவன்; சரீர நலிவுல்லவன்; தண்ணீரால் பீடைகள் ஏற்பட கூடும்.

செவ்வாயின் திருஷ்டி இருக்குமானால் குடும்ப சுகம் இல்லை. தனலாபம் இல்லை; தீராத வயிற்று வழி உள்ளவர்.

புதனால் பார்க்கப்பட்டால் எப்பொழுதும் ஒப்பற்ற தன சுகம் உள்ளவர்; வஞ்சகர்.

குருவினால் பர்ர்கப்பட்டால் பாக்கியவான். நல்ல குணம் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு உள்ளவர்.

சுக்கிரனால் பார்க்கப்பட்டால் ஒவ்வொருநாளும் தன சுகம்; உறவினருக்கு உதவுபவன்; பகைவர்களை நாசம் செய்பவன்.

சனியினால் பார்க்கபட்டால் பணத்தை விரயம் செய்பவன். தனது சொந்தகாரர்களையே சத்ருகள்ளக நினைப்பவன்.

சில கிரகங்கள் 2 ஆம் இடத்தில கூட்டாக இருப்பதன் பலன்.
சூரியன், சனி, செவ்வாய் இருந்தால் தனநாசம்

சூரியன் செவ்வாய் இருந்தால் குலதோசம்

சூரியன் பாபர்களின் செர்கையோடு இருந்தால் செல்வத்தை அள்ளிக்கொடுப்பன்.

குரு 2 க்குடையவனாகி 2 ஆம் இடத்திலேயே இருந்து செவ்வாயுடன் கூடுவானாகில் குபேரனுக்கு ஒப்பாக வாழ்வான்.
2 ஆம் இடத்து அதிபதி உச்சம் நீசம் முதலிய வீடுகளில் இருபதால் ஏற்படும் பலன்கள்
2 க்குடையவன் சுபக்கிரகமாகி தனது உச்ச வீட்டிலோ. கேந்திரதிலோ நட்பு வீட்டிலோ, சுபரின் வீட்டிலோ இருக்கப் பிறந்தவன் தனது வாக்கின் திறமையை வைத்தே குடும்பத்தை காப்பாற்ற வல்லவன்.

2 ஆம் இடத்தில 2 க்கு உடையவன் இருந்தாலும் புதனோ சுக்கிரனோ 2க்கு உடையவன் ஆனாலும் அல்லது 2 க்கு உடையவன் நட்பு வீட்டில் இருந்தாலும் மக்கள் போற்றும் பரோபகரியாக விளங்குவான். திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் பணக்காரனாக மட்டும் ஆவான்.

2 க்கு உடையவன் 12 ல் இருந்த போதிலும் இரண்டு கிரகங்களுடன் சேர்ந்து இருப்பானேயானால் அதிகமான் செல்வத்தை பெறுகிறான்.

2 க்கு உடையவான் உச்ச வீட்டில் இருந்து குருவினால் பார்க்கப்பட்டால் ஆயிரம் பேர்களை காப்பார்ருபாவனாக அமைகிறான்.


பொதுவாக ஜோதிடத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது பின்வரும் கேள்விகள் மனதில் எழும்:

 • எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?
 • எனக்கு காதல் திருமனம் நடக்குமா அல்லது பெற்றோர் பார்த்து திருமனம் நடக்குமா?
 • எனக்கு எப்பொழுது வேலை கிடைக்கும்?
 • எனக்கு வீடு கட்ட உகந்த காலம் எது?
 • எனக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டா? எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • என் கடன் பிரச்சனைகள் எப்பொழுது தீரும்?
 • எந்த தொழில் அல்லது வியாபாரம் எனக்கு உகந்தது?
 • நன் வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலை பார்க்க முடியுமா?
 • நான் மிகபெரிய பணக்காரன் ஆவேனா?
 • நான் மிகபெரிய தொழில் அதிபர் ஆவேனா?
 • நான் அரசியலில் புகழ்/பதவி பெறுவேனா?
 • நான் சினிமா/கலை துறையில் புகழ் பெறுவேனா?
 • எனக்கு இரண்டாவது மனைவி யோகம் உண்டா?
 • பரம்பரை சொத்துகள் கைக்கு வருமா?
 • தன, தானிய சேர்கை எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • வாகன யோகம் உண்டா? எப்பொழுது?
 • எனது நோய் எப்பொழுது தீரும்?
 • மன அமைதி எப்பொழுது கிடைக்கும்?
 • எனது பெயர் நிமராலஜி படி இருக்கிறதா?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட கற்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிஷ்ட நாட்கள் யாவை?
 • என்னுடைய தசா புத்தி பலன்கள் எனென்ன?
 • என் குழந்தைகு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?
 • என் ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் என்னென்ன? அவற்றின் பலன்கள் யாவை?
 • நன் செயய வேண்டிய பரிகாரங்கள் எனென்ன?
 • நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காலம் எது?

மேலே கூறப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை 30 ஆண்டுகால பாரம்பரியமிக்க ASTRO-VISION மென்பொருள் ரிப்போர்ட்டுகளின் மூலம் பெறலாம்.

50 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு (ஏறக்குறை 3000 ரூபாய்கள்) மேற்பட்ட மதிப்பிலான ரிப்போர்ட்டுகளை குறைந்த விலையில் exactpredictions.com மூலம் வாங்கிப் பயன் அடையுங்கள். கீழே கொடுகப்படுள்ள மூன்று பெக்கேஜ்களில் எதாவது ஒன்றினை தேர்வு செய்து, எங்களது லைசன்ஸ் பெற்ற ASTRO-VISION மென்பொருள்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் ரிப்போர்ட்டுகளைப் பெற்று பலனடையுங்கள். நீங்கள் ஆர்டர் செய்த 24 மணி நேரத்தில் ரிபோர்ட்டுகள் உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

[easy-pricing-table id=”362″]

By |2018-12-19T14:07:10+00:00March 24th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment