பதினொன்றாம் பாவ பலன்கள்

//பதினொன்றாம் பாவ பலன்கள்

பதினொன்றாம் பாவ பலன்கள்

பதினொன்றாம் பாவம்

பதினோராம் பாவம் பொருளின் லாபம், மூத்த சகோதரர்கள், திக்குகள் முதலானவற்றை குறிப்பது.

மேஷம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் நாற்கால் பிராணிகளால் லாபமும், அரசாங்கத்தினால் அனுகூலமும், வெளி நாட்டுத் தொடர்பினால் லாபமும் செய்வான்.

ரிஷபம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் அதிகாரிகளினால் லாபமும், கோடுக்கல்-வாங்கலினால் பொருள் வரவும், ஸ்திரச் சொத்துக்களினால் லாபமும் செய்வான்.

மிதுனம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் ஜாதகன் பெண்களினால் அதிகம் கவரப்பட்டவனாகவும், புகழுடன் எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிப்பவனாகவும் ஆவான்.

கடகம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் ஜாதகன் சாஸ்திரங்களில் சொல்லியவாறு தான தர்மங்களைச் செய்வான். சிறந்த கவிஞன் ஆவான். பூமி மூலம் பொருள் அனுபவிப்பான்.

சிம்மம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் பிறரை துன்புறுத்துவான். யாரையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க மாட்டான். இருபிடக்தை மாற்றுவதால் அதிகமான துக்கத்தை அடைவான்.

கன்னி பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் ஜாதகன் அதிகம் பேசக்கூடியவன். பிறரை ஏமாற்றுபவன். கெட்ட தொழிலை செய்து பொருள் சம்பாதிப்பவன்.

துலாம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் நண்பர்களின் மூலம் பொருளின் வரவை அடைவான். நல்லவர்களை வணங்குவான். அதிகமான புகழையும் அடைவான்.

விருசிகம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் சாஸ்திரங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவன். அதிகமான புகழை அடைவான். பெரியோர்களை மகிழ்விப்பான்.

தனுசு பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் அதிகாரிகளின் நன்மதிப்பை பெறுவான். தகாத காரியத்தை செய்வதினாலும், தகாத சேர்கையினாலும் பொருளின் லாபத்தை அடைவான்.

மகரம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் அதிகமான தல யாத்திரை செய்வான். பராகிரமத்தினாலும், தர்மத்தினாலும் பெருமை அடைவான். கல்வியில் அதிகமான ஆற்றலும், பெரியோர்களுடனான சேர்கையில் விருப்பமும் உடையவன்.

கும்பம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் கடல் கடந்த வியாபாரத்தினால் லாபம் அடைவான். வெளிநாட்டு பிரயனதினால் செலவும் பெறுவான்.

மீனம் பதினொன்றாமிடமாக அமைந்தால் பலவழிகளிலும் ஜாதகன் லாபத்தை அடைவான். நண்பர்களினால் லாபம் பெறுவான். அழகாகப் பேசுவான்.

பதினொன்றுக்கு உடையவன் ஒவ்வொரு ராசியிலும் இருப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.

பதினொன்ருகுடையவன் லக்னத்தில் இருந்தால் நல்ல போருளுள்லவனாவான். தெளிவான புத்தி உள்ளவனாகவும் பிறரிடம் பிரியம் உள்ளவனாகவும் இருப்பான். நேர்மையான புத்திரனை அடைவான். அரசாங்கத்திலிருந்து ஆதரவு பெற்றவனாகவும் நல்ல சுபாவமுள்ளவனாகவும் இருப்பான்.

பதினொன்ருகுடையவன் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் ஜாதகனுக்கு நிலையற்ற வாழ்கையும் சுகக்குறைவும் இருக்கும். நீண்ட ஆயுளையும் அடைவான்.

பதினொன்ருகுடையவன் மூன்றாம் இடத்தில் இருந்தால் ஜாதகன் உடன் பிறப்பினாலும் உறவினர்களினாலும் பலவகையிலும் நன்மை அடைவான்.சிநேகிதர்களினாலும் பலவகையிலும் நன்மை அடைவான். ச்நேகிதர்களினால் நன்மை அடைவான்.

பதினொன்ருகுடையவன் நாலாம் இடத்தில இருந்தால் ஜாதகன் அதிக ஆயுள் உள்ளவனாகின்றான். தகபனாரிடம் பணிவுள்ளவனாகவும் பிள்ளைகளிடம் பாசம் உள்ளவனாகவும் இருப்பான். நற்காரியங்களில் நல்ல பொருள் லாபத்தை அடைவான்.

பதினொன்ருகுடையவன் ஐந்தாம் இடத்தில இருந்தால் செவிலித்தாயிடம் அன்புள்ளவனாவான். மிதமாக சாப்பிடுபவனாகவும் சுகபோகத்தில் ஆர்வமுள்ளவனாவும் இருப்பான். மேற்கண்ட பலன்கள் ஐந்துக்குடையவன் சுபனானால் பொருந்தும்.

பதினொன்ருகுடையவன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் ஜாதகனுக்குஎதிரிகள் உண்டு. ரோகத்தினாலும் பீடிக்கப்படுவான். இளைத்து மெல்லிய தேகமாக தென்பட்டாலும் சாமர்த்தியதிற்கு குறைவிருக்காது. வெளி தேசங்களிலும் பிரயாணம் செய்வான்.

பதினொன்ருகுடையவன் ஏழாம் இடத்தில இருந்தால் ஜாதகன் இயற்கையிலேயே கொடூர உடலமைப்பை கொண்டவனாக இருப்பான். அதிக வசதியுள்ள செல்வந்தனாவான். நீண்ட ஆயுளைக் கொண்டவனாவான். நல்ல குணங்களை கொண்டவனாக திகழ்வான்.

பதினொன்ருகுடையவன் எட்டாம் இடத்தில இருந்தால் ஜாதகன் அதிக வியதியஸ்தனாக இருப்பான். எதிரிகளின் மூலம் அதிகமான விரோதத்தை உண்டாக்குபவனாகவும் இருப்பான்.

பதினொன்ருகுடையவன் ஒன்பதாம் இடத்தில் இருந்தால் அதிக வேதங்களை கற்றவனாக திகழ்வான். சாஸ்திரங்களில் தேர்ச்சிப் பெற்ற கெட்டிகாரனாயிருப்பான். தர்மத்தினால் புகழ் பெற்றவனாகவும், குருக்கள் தேவர்கள் இவர்களிடம் பக்தி உள்ளவனாகவும் இருப்பான். பாபியானால் உறவினர் இல்லாதிருப்பான்.

பதினொன்ருகுடையவன் பத்தாம் இடத்தில் இருந்தால் தந்தையை மதியாதவன்; தாயாருக்கு வேண்டியவன். அதிக தனம், செல்வாக்கு , புகழ்  கொண்டவனாக இருப்பான். தாயைப் பரிபாலிக்கும் காரியத்தில் விருப்பமுடையவன்.

பதினொன்ருகுடையவன் பதினொன்றாம் இடத்தில இருந்தால் நீண்ட ஆயுளைப் பெற்றவன். அழகு மிக்க மனிதரோடு சேர்ந்தவனாவான். நல்ல உடலமைப்பைக் கொண்டவன். எப்போதும் ஆரோக்கிய மாணவனாய்த் திகழ்வான். அழகான உடை, வாகனம் இவற்றை உடையவனாக இருப்பான்.

பதினொன்ருகுடையவன் பணிரெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் கொடூரமானவன். நிலையில்லாத பிழைப்பு உடையவன். நிலையற்ற பணவசதி இல்லாதவானாகி மிக்க கெட்ட புத்திகளைப் பெற்றவனாய் இருப்பான்.

பதினொன்றாம் இடத்தை சூரியன் முதலிய கிரகங்கள் பார்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.

பதினொன்றாம் இடம் சூரியனால் பார்க்கப்பட்டால் எல்லாவிதமான பொருள்களையும் உறுதியாக ஜாதகன் அடைந்தே தீருவான். புத்திர இழபுடையவன். நல்ல புத்திசாலி. வேலை செய்து பிழைப்பவன்.

பதினொன்றாம் இடம் சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டால் பொருளின் மூலம் தனலாபம். வியாதி அண்டாது ஒழியும். நாற்கால் பிராணிகளை உடையவன். தங்கம் பெருகும். அணைத்து வழிகளிலும் லாபம் உண்டாகும்.

பதினொன்றாம் இடம் செவ்வாயால் பார்க்கப் பட்டால் ஆயுள் விருத்தி. மனைவியின் தூய்மை களங்கப்படும். ஜன்மத்தில் இருந்தது 3 ஆவது ராசி இரட்டையாக இருப்பின் பெருத்த சரீரம் உடையவன். அவரது பிள்ளைகட்கு சௌகரியமும், வாகனங்களின் மூலம் சுகமும் உண்டாகும்.

பதினொன்றாம் இடம் புதனால் பார்க்கப்பட்டால் பாக்கியசாலி. எல்லா வகையான பொருளின் மூலம் சுகத்தை பெற்றவன். ஊக்கத்தால் சாஸ்திரத்தில் பிரதானமான தேர்ச்சி பெற்றவன். அதிகப் புகழ் பெற்றவன். பெண் குழந்தைகளை அதிகமாக பெறுபவன்.

பதினொன்றாம் இடம் குருவால் பார்க்கப்பட்டால் நிலையான ஆயுள், பிள்ளைகள், மனைவி, பிள்ளைகள் இவற்றால் சுகம் பெற்றவன். காரிய வெற்றி உடற் சோர்வு இவற்றை கொண்டவன்.

பதினொன்றாம் இடம் சுகிரனால் பார்க்கப் பட்டால் லாபம் பெருகும்.சுகம் செல்வம் உடையவன். கிராம அதிகாரியாவான். தன் உற்றான் உறவினர்களைக் காப்பாற்றுவான். முன்னோரின் தொழிலை காப்பதில் விருப்பமுள்ளவனாயிருப்பான்.

பதினொன்றாம் இடம் சனியால் பார்க்கப் பட்டால் கொடுரமான மூர்க்கர்கள் மூலம் தன லாபம் உண்டாகும். பிள்ளைகளிடத்தில் இருந்து சுகமும் கருமை நிறம் கொண்ட எள் போன்ற தான்ய லாபமும் கிட்டும்.


பொதுவாக ஜோதிடத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது பின்வரும் கேள்விகள் மனதில் எழும்:

 • எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?
 • எனக்கு காதல் திருமனம் நடக்குமா அல்லது பெற்றோர் பார்த்து திருமனம் நடக்குமா?
 • எனக்கு எப்பொழுது வேலை கிடைக்கும்?
 • எனக்கு வீடு கட்ட உகந்த காலம் எது?
 • எனக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டா? எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • என் கடன் பிரச்சனைகள் எப்பொழுது தீரும்?
 • எந்த தொழில் அல்லது வியாபாரம் எனக்கு உகந்தது?
 • நன் வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலை பார்க்க முடியுமா?
 • நான் மிகபெரிய பணக்காரன் ஆவேனா?
 • நான் மிகபெரிய தொழில் அதிபர் ஆவேனா?
 • நான் அரசியலில் புகழ்/பதவி பெறுவேனா?
 • நான் சினிமா/கலை துறையில் புகழ் பெறுவேனா?
 • எனக்கு இரண்டாவது மனைவி யோகம் உண்டா?
 • பரம்பரை சொத்துகள் கைக்கு வருமா?
 • தன, தானிய சேர்கை எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • வாகன யோகம் உண்டா? எப்பொழுது?
 • எனது நோய் எப்பொழுது தீரும்?
 • மன அமைதி எப்பொழுது கிடைக்கும்?
 • எனது பெயர் நிமராலஜி படி இருக்கிறதா?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட கற்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிஷ்ட நாட்கள் யாவை?
 • என்னுடைய தசா புத்தி பலன்கள் எனென்ன?
 • என் குழந்தைகு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?
 • என் ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் என்னென்ன? அவற்றின் பலன்கள் யாவை?
 • நன் செயய வேண்டிய பரிகாரங்கள் எனென்ன?
 • நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காலம் எது?

மேலே கூறப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை 30 ஆண்டுகால பாரம்பரியமிக்க ASTRO-VISION மென்பொருள் ரிப்போர்ட்டுகளின் மூலம் பெறலாம்.

50 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு (ஏறக்குறை 3000 ரூபாய்கள்) மேற்பட்ட மதிப்பிலான ரிப்போர்ட்டுகளை குறைந்த விலையில் exactpredictions.com மூலம் வாங்கிப் பயன் அடையுங்கள். கீழே கொடுகப்படுள்ள மூன்று பெக்கேஜ்களில் எதாவது ஒன்றினை தேர்வு செய்து, எங்களது லைசன்ஸ் பெற்ற ASTRO-VISION மென்பொருள்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் ரிப்போர்ட்டுகளைப் பெற்று பலனடையுங்கள். நீங்கள் ஆர்டர் செய்த 24 மணி நேரத்தில் ரிபோர்ட்டுகள் உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

[easy-pricing-table id=”362″]

By |2018-12-19T13:44:04+00:00April 4th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment