பன்னிரெண்டாம் பாவ பலன்கள்

//பன்னிரெண்டாம் பாவ பலன்கள்

பன்னிரெண்டாம் பாவ பலன்கள்

பன்னிரெண்டாம் பாவம்

பொருளின் நாசம், செலவு, அங்க குறைவு, படுக்குமிடம் இவற்றைப் பற்றிய விசயங்களை எடுத்து விளக்குவது சயன ஸ்தானம் அல்லது விரைய ஸ்தானம் என்றழைக்கப்படும்  பன்னிரெண்டாம் பாவம் ஆகும்.

மேஷம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகன் அதிகச் செலவினாலும், சரீர நல குறைவினாலும் பாதிக்கப் படுவான். அதிகமாக தூங்குபவனாகவும் ஆவான்.

ரிஷபம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் உயர்ந்த ஜாதிக் காளைகளினால் பொருளின் வரவும், பெண்களின் மூலம் பொருளின் லாபமும் ஏற்படும். நல்ல அறிவாற்றலினால் சாஸ்திரங்களில் ஆழ்ந்த ஈடுபாடும். ஏற்படும். பண்டிதர்களுடன் அறிவு பூர்வமான சர்ச்சை நடத்த எப்போதுமே தயாராக இருப்பார்.

மிதுனம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் பெண்களினால் அதிகமான பொருளை இழப்பர். கெட்ட பழக்கம், கெட்ட நடத்தை  உடையவர். தகாத முறையில் பொருளை செலவழிப்பர்.

கடகம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் அந்தணர்கள், பெரியோர்கள், நற்காரியங்கள் ஆகியவற்றில்  ஈடுபாடுள்ளவன். மேலும் பெரியோர்களின் புகழ் பாடுவான்.

சிம்மம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் அதிகமான விரோதிகளால் தாக்கப்படுவர். உடல் நிலை பாதிப்பினால் பீடையை அடைவார். கெட்ட காரியத்திலும்  திருட்டுத் தொழிலும்  ஈடுபாடு உடையவர்.

கன்னி பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகன் பெண்களுடன் தகாத முறையில் தொடர்பு உள்ளவன். சுப காரியத்தில் ஈடுபடுதலும், அழகுப் பொருள்களின் மூலமும், நல்லவர்களின் சேர்கை மூலமும் பொருளை இழப்பான்.

துலாம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகன் பெரியோர்களிடமும் நல்லவர்களிடமும் ஈடுபாடு உள்ளவன். சாஸ்திரத்தை காப்பாற்றுவான். புலனடகத்திலும் அதிகமான யாத்திரையிலும் ஈடுபடுவான்.

விருச்சிகம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகனுக்கு கவன குறைவினாலும் ஆடம்பர செலவினாலும் நஷ்டம் ஏற்படும். எதிரிகளின் எதிர்ப்புக்கு ஆளாவான்.

தனுசு பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகனுக்கு கேட்டவர்களாலும் ஏமாற்றுபவர்களாலும் செலவுன்டாகும். நன்றி மறப்பவர் மூலமும் பிறரை ஏமாற்றுவதன் மூலமும் பொருளை இழப்பர்,

மகரம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகர் அதிகமாக சாப்பிடுவார். புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடும் வாய்ப்பு கிட்டும். விரதம், உபவாசம் தான தர்மம் இவனது இலட்சியங்கள்.

கும்பம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் ஜாதகன் வனம் சென்று கடுமையான தவம் செய்யும் பேறு பெறுகின்றான். பெரியோர்களை உபசரித்து விருந்தோம்புதலில் அதிகமான பொருளை செலவளிப்பான்.

மீனம் பன்னிரெண்டாம் இடமாக இருந்தால் கடல் கடந்து பிரயாணம் செய்வான். தரக்குறைவான சேர்க்கையினால் பாதிக்கப் படுவான்.அதிகமான பொருளையும் இழப்பான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் ஒவ்வொரு ராசியிலும் இருப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் மேஷத்தில் இருந்தால் அதிகச் செலவும் உடல் நலப்பாதிப்பும் இருக்கும். தூக்கத்தில் பிரியமுள்ளவன். சுபன் இருந்தால் ஜாதகன் லாபம் பெற்றவன் ஆவான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் ரிஷபத்தில் இருந்தால் சிறந்த காளைகளினால் லாபமும், சிறந்த பெண்களால் லாபமும் உண்டு. சாஸ்திர சம்பதமான செய்திகளை பற்றி விவாதம் செய்வார். இதனால் வித்வான்களுடன் தொடர்பு வரும்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் மிதுனத்தில் இருந்தால் பெண்களின் மீது ஆசை வைத்து அதனால் அதிகமான பணவிரயம் செய்வார். பேய் பிசாசு முதலியவற்றின் மூலமாகவோ, கெட்ட குணத்தின் மூலமாகவோ செலவழிக்க கூடியவனாகின்றான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் கடகத்தில் இருந்தால் பிராமணர்கள், தேவர்கள் ஆகியோர் வகையில் யாகம் முதலிய தர்ம காரியங்களை செய்வதாலும் செலவு ஏற்படும். நல்லவர்கள் இவரைப் பாராட்டிப் புகழ்வார்கள்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் சிம்மத்தில் இருந்தால் அதிகமாக விரோதங்கள் வியாதியினால் உடல் நலம் பாதிப்பு, கெட்ட காரியத்தில் ஈடுபாடு இருக்கும். கல்வியால் செலவு ஏற்படும். திருடனாக மாறுவதும் உண்டு.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் கண்ணியில் இருந்தால் பெண்களோடு விசித்திரமான விளையாட்டுகளை விளையாடுபவன். கல்யாணம் முதலிய மங்களகரமான காரியத்தின் மூலமும், சோபையை தருகின்ற பொருளின் வழியிலும், சாதுகளின் வழியிலும் செலவு செய்பவனாயிருப்பன்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் துலாத்தில் இருந்தால் பிராமணர்கள், தேவர்களுக்கு உறவினன் ஆவான். வேத சாஸ்திரப்படி விரதங்கள் திருப்பணிகள் நடக்க செலவு செய்வான். இந்திரியங்களை அடக்கி புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்து மிக்க புகழ் பெற்றவனாக விளங்குவான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் விருசிகத்தில் இருந்தால் கவன்குறையுள்ளவன், பிறரை அணுகுவான். ஆடம்பரத்திற்காக செலவு செய்பவன்,.தீய நண்பர்களின் உதவியால் நன்மை செய்தவர்களையே அதிகமாக நிந்திப்பான். ஏசுவான். திருடர்கள் சம்மன்ந்தபட்ட தொழிலை மேற்கொண்டு பொருளை செலவளிப்பான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் தனுசு இருந்தால் பலவிதமான விஞ்சனைகளாலும், கெட்டவரோடு சேர்வதாலும் செலவழிப்பன். செய்நன்றி மறந்தவன். பிறரை ஏமாறுபவன்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் மகரத்தில் இருந்தால் குடி சாப்பாடு வகை செலவு செய்வான். தன் உறவினர்களை மதித்து வணங்காதவன். மிடமாக உண்பான். பிறரால் நிந்திக்கப் பட்டவன். பயிர் தொழில் அற்றவனாவான்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் கும்பத்தில் இருந்தால் தேவர்கள், சித்த புருஷர்கள், பிராமணர்கள், தவம் செய்பவர்கள், தோத்திரம் செய்பவர்கள் இவர்களுக்காக செலவு செய்பவன். நல்லோர்களின் வழி நடப்பவன். சாஸ்திரங்களில் உபதேசிக்கப்பட்ட புண்ய கர்மங்களின் மூலமும் ஜாதகனுக்கு அதிக செலவுகள் உண்டாகும்.

பன்னிரெண்டுக்கு உடையவன் மீனமாக இருந்தால் கப்பல் யாத்திரையிலும் கெட்டவர்களின் நட்பாலும் விவகாரத்தாலும் செலவு உண்டாகும்.


பொதுவாக ஜோதிடத்தைப் பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது பின்வரும் கேள்விகள் மனதில் எழும்:

 • எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடக்கும்?
 • எனக்கு காதல் திருமனம் நடக்குமா அல்லது பெற்றோர் பார்த்து திருமனம் நடக்குமா?
 • எனக்கு எப்பொழுது வேலை கிடைக்கும்?
 • எனக்கு வீடு கட்ட உகந்த காலம் எது?
 • எனக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டா? எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • என் கடன் பிரச்சனைகள் எப்பொழுது தீரும்?
 • எந்த தொழில் அல்லது வியாபாரம் எனக்கு உகந்தது?
 • நன் வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலை பார்க்க முடியுமா?
 • நான் மிகபெரிய பணக்காரன் ஆவேனா?
 • நான் மிகபெரிய தொழில் அதிபர் ஆவேனா?
 • நான் அரசியலில் புகழ்/பதவி பெறுவேனா?
 • நான் சினிமா/கலை துறையில் புகழ் பெறுவேனா?
 • எனக்கு இரண்டாவது மனைவி யோகம் உண்டா?
 • பரம்பரை சொத்துகள் கைக்கு வருமா?
 • தன, தானிய சேர்கை எப்பொழுது கிடைக்கும்
 • வாகன யோகம் உண்டா? எப்பொழுது?
 • எனது நோய் எப்பொழுது தீரும்?
 • மன அமைதி எப்பொழுது கிடைக்கும்?
 • எனது பெயர் நிமராலஜி படி இருக்கிறதா?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட கற்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட நிறங்கள் யாவை?
 • எனக்கு உகந்த அதிஷ்ட நாட்கள் யாவை?
 • என்னுடைய தசா புத்தி பலன்கள் எனென்ன?
 • என் குழந்தைகு என்ன பெயர் வைக்கலாம்?
 • என் ஜாதகத்தில் உள்ள யோகங்கள் என்னென்ன? அவற்றின் பலன்கள் யாவை?
 • நன் செயய வேண்டிய பரிகாரங்கள் எனென்ன?
 • நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காலம் எது?

மேலே கூறப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை 30 ஆண்டுகால பாரம்பரியமிக்க ASTRO-VISION மென்பொருள் ரிப்போர்ட்டுகளின் மூலம் பெறலாம்.

50 அமெரிக்க டாலர்களுக்கு (ஏறக்குறை 3000 ரூபாய்கள்) மேற்பட்ட மதிப்பிலான ரிப்போர்ட்டுகளை குறைந்த விலையில் exactpredictions.com மூலம் வாங்கிப் பயன் அடையுங்கள். கீழே கொடுகப்படுள்ள மூன்று பெக்கேஜ்களில் எதாவது ஒன்றினை தேர்வு செய்து, எங்களது லைசன்ஸ் பெற்ற ASTRO-VISION மென்பொருள்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் ரிப்போர்ட்டுகளைப் பெற்று பலனடையுங்கள். நீங்கள் ஆர்டர் செய்த 24 மணி நேரத்தில் ரிபோர்ட்டுகள் உங்கள் ஈமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

[easy-pricing-table id=”362″]

By |2018-12-19T13:38:45+00:00April 4th, 2014|பாவ பலன்கள்|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment