விமர்சனம்

/விமர்சனம்

பொன்னியின் செல்வன் நாடக விமர்சனம்

ஆயிரகணக்கான பொன்னியின் செல்வன் நாவலின் ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன். பொன்னியின் செல்வன் நாடகமாக அரங்கேறுவதில் [...]

By |2018-12-19T13:28:54+00:00June 10th, 2014|விமர்சனம்|0 Comments