எண்கணிதம் / numerology

எண்கணித பலன்கள்

உங்கள் முழு பெயரை ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கவும்.
பிறந்த தேதியையும் கொடுக்கவும்.

எண்கணித விளக்கம்

Generic placeholder image
Planet - SUN
Alphabets
A, I, J, Q, Y
Generic placeholder image
Planet - MOON
Alphabets
B, K, R
Generic placeholder image
Planet - JUPITER
Alphabets
C, G, L, S
Generic placeholder image
Planet - RAHU
Alphabets
D, M, T
Generic placeholder image
Planet - MERCURY
Alphabets
E, H, N, X
Generic placeholder image
Planet - VENUS
Alphabets
U, V, W
Generic placeholder image
Planet - KETU
Alphabets
O, Z
Generic placeholder image
Planet - SATURN
Alphabets
P, F
Generic placeholder image
Planet - MARS
No Alphabets